top of page
5B1A3938.jpg

\\ TAŤÁNA MARIE //

Když se ohlédnu a zrekapituluji moji dosavadní cestu, vidím nejen fungující firmu TLC, která rostla společně se mnou, ale vnímám ji především jako rodinu. Původně úzký okruh lidí kolem mne se naproto přirozeně a organicky rozrostl a díky novým nápadům poroste dál.

S přibývajícími zkušenostmi si uvědomuji, jak je důležité myslet i na společenský dopad podnikání. Velice si vážím i ocenění Podnikatelka roku, které mi otevřelo další vnitřní obzory díky inspirativním osobnostem, s nimiž jsem se setkala. 

Jsem na správné cestě i proto, že tíhnu ke skutečným hodnotám a uvědomuji si lidský rozměr vlastní cesty.

Nevnímám sebe samu pouze jako podnikatelku. Jsem především žena, matka a teta dětí v SOS vesničkách, protože vím, že je důležité vytvořit dobré prostředí nejen pro děti, ale pro všechny kolem.

Jako porotkyně Ocěnění českých podnikatelek velmi silně vnímám snahu dalších inspirativních žen přicházet s nápady a realizovat myšlenky, které mají společenský přesah. Je v tom určitá odvaha, vytrvalost, zarputilost i citlivost a upřímnost. 

A protože chci o všech těchto tématech otevřeně hovořit, založila jsem si vlastní blog.

bottom of page